Brčko distrikt BiH

Dejtonska 171/A

+387 (0)62 783 872

24/7 Telefonska podrška

Protupožarna vrata

Atestirana

Sigurna i Ekonomična

Brza isporuka

Europski kvalitet

Protupožarna_vrata

CERTIFIKATI

Atestna dokumentacija

Sva protupožarna vrata u našoj ponudi označena su pločicom s osnovnim podacima o proizvodu, CE oznakom te serijskim brojem i uredno su certificirina na temelju najnovije Europske normative UNI EN 1634-1. Potvrdu o sukladnosti (certifikat) izdaje ovlašten (akreditirani) laboratorij od strane nadležnog Ministarstva. Produljenje certifikata uredno se obavlja jednom godišnje u skladu s važećim propisima. Klijent dobiva Izjavu o sukladnosti koja je jamstvo da proizvodi odgovaraju propisima i normama.

protupožarna bravarija

Namjena

Protupožarna dimnonepropusna zaokretna čelična vrata se upotrebljavaju za zatvaranje otvora u zidovima na granicama požarnih sektora. Namijenjena su za sprječavanje širenja požara i dima između dva požarna sektora. 

Jednokrilna vrata UNIFORM EI2 60 i EI2 120, ili dvokrilna vrata ENDOOR EI2 60 i EI2 120, imaju svojstvo odupiranja prijenosu požara prolaskom plamena ili vrućih plinova na požarom neizloženu stranu i ograničen prijenos topline s izložene na neizloženu stranu, tako da ne dođe do zapaljenja požaru neizloženih površina, niti materijala u blizini tih neizloženih površina i da zaštiti ljude u njihovoj blizini.

Tehnički podaci

Izrada

Krilo vrata sastoji se od dvostrukog čeličnog pocinčanog lima debljine 0,8 mm i ispune od kamene vune visoke gustoće. Štok je izrađen od pofiliranog pocinčanog čeličnog lima debljine 1,5 mm. Na vertikalama štoka nalaze se ankeri za pričvršćenje na potpornu konstrukciju i dvije čelične šarke.

Izvedba

Puna, EI2 60, EI2 120
Djelomično ostakljena (300×400; 400×600), EI2 60, EI2 120

Završna obrada

Ekološka boja na vodenoj bazi po RAL karti sa sušenjem u pečnici (polusjajna)
PVC dekorativne obloge u imitaciji drveta

Dihtunzi

U štoku, trostrano
Ekspandirajuče, crne boje
Gumene, samogasive, crne boje
U podu
Bez dihtunga (standardno), samo protupožarna vrata
Sa dihtungom – padajućim ili prag, protupožarna –dimnonepropusna-zvučnoizolirana

Okov

Cilindar sa tri ključa
Brava za protupožarna vrata (standardna izvedba ili panik izvedba)
Šarke s kugličnim ležajem (kom 2); treća šarka na sredini vrata uz nadoplatu
Kvaka i panik poluga za protupožarna vrata (standarno pvc crnoj ili bijeloj boji ili inox)
Hidraulični zatvarač za protupožarna vrata sa laktom ili klizaćem (srebrna boja)

Ugradnja

Mokra: spoj štoka i zida, obrada špaletni malterisanjem.

Debljina krila

60 mm

Težina krila

EI2 60 cca 35 kg/m2
EI2 120 cca 45 kg/m2

Napomena

Jednokrilna ili dvokrilna zaokretna vrata čelične izvedbe mogu biti dodatno u dimnonepropusnoj izvedbi.

profil economy

Vrata koja ispunjavaju svrhu.

U podređenim, manje frekventnim dijelovima zgrade (kotlovnica, ulaz u podrum, strojarnica) i u većim objektima (poslovne zgrade, industrijski pogoni) većinom kao povoljan protupožarni metalni vratni element bez posebnih arhitektonskih zahtjeva.

pROFIL DESIGN

Vrata koja ispunjavaju želje.

U javnoj kao i privatnoj stanogradni te pri sanacijama, primjerice hotelskih soba, ureda, ustanova, škola i tamo gdje se mora računati sa povećanim zahtjevima, u visokofrekventna područja objekta kao što su upravne zgrade, bolnice, itd.

Dodatna oprema

Elektromagnetni držači za protupožarna vrata

Osim signalizacije izbijanja požara, jedna od glavnih funkcija sistema automatske detekcije požara je ograničavanje širenja vatre pomoću otpuštanja elektromagnetnih držača vatrootpornih vrata.

Elektromagnetni držač za podnu montažu

Elektromagnetni držač protupožarnih vrata, opremljen sa tipkom za ručno otpuštanje vrata i podesivim cijevnim nosačem po visini i dužini. Dostupan sa jačinom držanja od 500 ili 1000 Njutna i 24V standard. Njegovo kučište savršeno pokriva pričvrsne vijke i kablove napajanja čineći ovaj model estetski privlačnim. Ovaj model izveden je za podnu/stropnu ili zidnu montažu i može se vodoravno ili vertikalno usmjeriti brzim i jednostavnim postupkom. Mogućnost spajanja dvije ili više cijevi radi postizanja potrebne dužine.

Model CVV1
Sila držanja 500 N
Napajanje od 24 Vdc
Apsorpcija od 60 mA
CE oznaka sukladno normi EN 1155

Model CVV1+
Sila držanja 1000 N
Napajanje od 24 Vdc
Apsorpcija od 100 mA
CE oznaka sukladno normi EN 1155

Elektromagnetni držač za zidnu montažu

Elektromagnetni držač protupožarnih vrata, u plastičnom kućištu za zidnu montažu, opremljen sa tipkom za ručno otpuštanje vrata i podesivom pločicom u niklovanom željezu, koja se montira na vrata i osigurava magnetni kontakt između vrata i elektromagnetnog držača vrata. Dostupan sa jačinom držanja od 500 ili 1000 Njutna i 24V standard. Ulaz kablova za napajanje sa strane ili od pozadi. Ciljani izbor materijala učinio je proizvod istovremeno laganim i robusnim. Kompaktni dizajn čini ovaj model posebno ugodnim oku čak i u instalacijama gdje je estetika važna. Dostupan i sa podesivin cijevnim nosačem, certificiran sukladno normi UNI EN 1155, koji se proteže od 45 do 130 mm od zida, u slučajevima kada je elektromagnetni držać, postavljen na zid, previše udaljen od vrata.

Previous slide
Next slide

Model CVV2
Sila držanja 500 N
Napajanje od 24 Vdc
Apsorpcija od 60 mA
CE oznaka sukladno normi EN 1155

Model CVV2+
Sila držanja 1000 N
Napajanje od 24 Vdc
Apsorpcija od 100 mA
CE oznaka sukladno normi EN 1155

Sigurnosni elektromagnet za sigurnosna i evakuacijska vrata

Sigurnosni elektromagneti serije „NZT“ koriste se za održavanje sigurnosnih i evakuacijskih vrata u zatvorenom položaju. Široko se koriste povezani sa različitim tehnologijama kontrole pristupa.

Model NZT
Sila držanja 300/2940 Kg/N
Napajanje od 530/290 mA
CE oznaka sukladno normi EN 1155

Električne brave za protupožarna vrata

Električna brava SCP sadrži električni uređaj za ručno otvaranje vrata kada se primi električni impuls. Dostupna je u dvije varijante: SCP1, za jednostrano upravljanje prolaza i SCP2, za dvostranu kontrolu prolaza. Sa unutrašnje strane štoka nalaze se električni kontakti na kojima naručitelj može spojiti i osigurati prekidač, čitač kartica, numeričku tipkovnicu ili drugi uređaj.

Napajanje od 12 Vdc
Apsorpcija od 500 mA

Model SCP1, jednostrana kontrola prolaza

Električna brava SCP1 kombinuje se sa panik polugom T BM, S BM ili panik kvakom MA. Kada su vrata zaključana, kontroliše se prolaz na strani na koju se povlače vrata. Prolaz na strani na koju se guraju vrata je omogućen preko panik okova. Kada vrata nisu zaključana, sistem je deaktiviran. Prekidač, čitač kartica, numerička tipkovnica ili drugi uređaj morat će se predvidjeti isključivo na strani sa kontrolom prolaza. Na zahtjev naručitelja, dostupna i verzija koja kontroliše prolaz na strani na koju se guraju vrata, u kombinaciji sa panik kvakom MA ili panik polugama T BM i S BM.

Model SCP2, dvostrana kontrola prolaza

Električna brava SCP2 kombinuje se sa ručkama na obje strane vrata. Kada su vrata zaključana, omogućena je kontrola prolaza na obje strane vrata. Kada vrata nisu zaključana, sistem je deaktiviran. Prekidač, čitač kartica, numerička tipkovnica ili drugi uređaj morat će se predvidjeti na obje strane vrata.

Elektroprihvatnici za protupožarna vrata

Elektroprihvatnici su izvršni elementi svakoga sistema kontrole pristupa. Elektroprivatnik se ugrađuje u dovratnik (štok) i omogućava otvaranje vrata sa udaljenog mjesta (npr iz stana ili ureda). Elektroprihvatnici se koriste na mjestima gdje je potrebno automatizirati i  kontrolirati ulaz u objekt putem sistema kontrole pristupa. Ugradnja elektroprihvatnika podrazumjeva da vrata nemaju kvaku sa one strane sa koje želimo kontroliratii prolaz.

Elektroprihvatnik EFF EFF 118.F za protupožarna vrata

Raspon podešavanja radijalnog zasuna FaFix®: 3 mm
Univerzalan napon.
Simetričan dizajn.
Primjenjivo lijevo/desno po DIN-u, kao i horizontalno.
Bipolarna dioda.

Napajanje od 12-24 Vdc
Dimenzije: 66 X 16 X 5,5 mm

Okov

Pored određivanja protupožarnih sektora, protupožarni elaborati definiraju i puteve evakuacije ljudi. Protupožarna vrata koja se nalaze na putu evakuacije ljudi, opremaju se panik okovom. Panik okov ima za funkciju sprječavanje ulaska kroz vrata sa zaključane strane, a slobodan izlaz aktiviranjem panik mehanizma.

Ljudi dospiju u stanje panike kad im stvarna ili zamišljena prijetnja znatno ograniči i/ili zaokupi pažnju. Tada nastupa arhaičan način ponašanja, bez svjesne kontrole: bijeg, borba, ukočenost. Od tog trenutka vrijedi samo nagon za preživljavanjem, bez razumnog ponašanja.

Evakuacijska vrata s manualnim otvaranjem moraju omogućavati otvaranje bez upotrebe ključa u roku od 1 sekunde. Otvaraju se u smjeru evakuacije, a evakuacijski putevi moraju biti prohodni.

Panik mehanizam za protupožarna vrata sastoji se od panik brave, automatskih zasuna (kod dvokrilnih vrata), kvake, kugle ili poluge, sukladno normi EN 179 i EN 1125.

Norma EN 179 regulira dijelove građevina u kojima nema javnog pristupa. Korisnici su upoznati s funkcijama evakuacijskih vrata: npr. sporedni izlazi koje koriste samo ovlaštene osobe. Za nužne izlaze su obavezne posebno oblikovane kvake. Njihovi krajevi su savijeni prema krilu vrata.

Norma EN 1125 regulira dijelove građevine s javnim pristupom. Korisnici nisu upoznati s funkcijama evakuacijskih vrata: bolnice, škole, vrtići, aerodromi, ugostiteljski lokali, trgovački centri. Za ta vrata je u smjeru evakuacije obavezna potisna ili pritisna letva.

Panik okov za protupožarna zaokretna vrata

Panik okovi u našem asortimanu su reversibilni, posjeduju CE oznaku sukladno europskoj normi EN 1125 i opremljeni su s uputama za ugradnju, upotrebu i održavanje u skladu sa zakonom. Zaokretni  pogon panik poluge od čeličnog jezgra, posjeduje kućište izrađen od jake plastike, dok su prečke izrađene od prirodnog anodiziranog aluminija ovalnog oblika. Jednostavni za sastavljanje, smanjenog održavanja i napravljeni da izdrže i funkcionišu dugi niz godina.

Panik poluga Model S ALUX

Sa europskim patentom i otvaranje mehaničkim pritiskom.  Posjeduju CE oznaku sukladno europskoj normi EN 1125.

Previous slide
Next slide

Panik poluga Model S BLACK

Sa europskim patentom i otvaranje mehaničkim pritiskom. Posjeduju CE oznaku sukladno europskoj normi EN 1125.

Previous slide
Next slide

Panik poluga Model T ALUX

Otvaranje mehaničkim pritiskom. Posjeduju CE oznaku sukladno europskoj normi EN 1125.

Previous slide
Next slide

Panik poluga Model T BLACK

Otvaranje mehaničkim pritiskom. Posjeduju CE oznaku sukladno europskoj normi EN 1125.

Previous slide
Next slide

Panik zasun

Dvokrilna vrata opremljena panik polugama moraju se ugraditi sa panik zasunom koji omogućava funkcionisanje regolatora zatvaranja u slučaju kada se vrata otvore guranjem pomoćnog krila.

Hidraulični zatvarači

Za protupožarna vrata u skladu sa normom EN 1154. Također, po upitu su isporučljivi i elektromotorni hidraulični zatvarači.

Hidraulični zatvarač s laktom

Varijabilna sila zatvaranja, veličine 2/4/5
Podešavanje zatvaranja preko laktastog mehanizma
Za desna i leva vrata bez premeštanja
Standardna vrsta ugradnje: montaža na krilu vrata, moguća montaža na nadvratnik

Hidraulični zatvarač s kliznom vodilicom

Estetski privlačan izgled 
Varijabilna sila zatvaranja, veličine 2/4/5
Brzina zatvaranja podesiva sa prednje strane
Podešavanje zatvaranja preko laktastog mehanizma
Za vrata sa otvaranjem u jednom smjeru, širine krila do 1250 mm
Za desna i leva vrata bez premeštanja
Standardna vrsta ugradnje: montaža na krilu vrata, moguća montaža na nadvratnik

Ručke za protupožarna vrata

Ručke BLACK BASE čeličnog jezgra obložene crnim poliamidom su sastavni dio standardne opreme protupožarnih vrata. Po upitu su iporučive kvake ALUX BASE obložene poliamidom u boji aluminijuma. Ručke INOX BASE su isporučive uz nadoplatu.

Previous slide
Next slide

Cilindar

Klasičan europski niklovani cilindar za svakodnevnu upotrebu. Visina 33 mm, gornja dužina 17 mm, donja dužina 10 mm. Dostupan u dužini 80 mm (40+40) kao opcija protupožarnih vrata ili u dužini od 50 mm (40+10) kao sastavni dio opreme panik poluga. Opremljen s 3 ključa i vijkom za pričvršćivanje.

Protudimnost: Akustični kit / kit za hladne dimove (dimno-nepropusnost)

Sastoji se od gumenog dihtunga za hladne dimove i certificiranog automatskog padajućeg dihtunga u podnožju krila vrata.

Izolacija od dima sukladno normi EN 1634-3: 1,12 m3 / h / m – 25 Pa
Zvučna izolacija: 39 dB

Detektor dima

Dimenzije: mm 110 promjer x 54 visina
Radni napon: 24 Vdc (10,5 – 33 Vdc)
Dvojni optički i detektor topline, koji se povezuje sa upravljačkom jedinicom,
opremljen sa podlogom za stropnu montažu.
Sukladnost: EN54-7

Dekorativne obloge

Dostupne su i  PVC dekorativne obloge u šest različitih imitacija drveta (bukva, trešnja, mahagoni, hrast, svijetli orah, briar korijen).

Previous slide
Next slide

Bojenje

Standardna boja svih modela je svjetlo-siva RAL 7035. Opcionalno nudimo veliki izbor boja prema RAL karti. 

Inox ploče

Po upitu su isporučive satinirane ploče od nehrđajućeg čelika, debljina 0.8 mm, visina 230 mm, opremljene dvostranom ljepljivom trakom za pričvršćivanje na vratima.

Naše usluge

Isporuka

Mjerenje

Ugradnja

feedback_mix.png