Brčko distrikt BiH

Dejtonska 171/A

+387 (0)62 783 872

24/7 Telefonska podrška

Protupožarna blindirana vrata

Najtraženija sigurnosna protupožarna vrata

Protuprovalnost i vatrootpornost

Certifikati

Vrata Firecut su čvrsta, robusna i sigurna. Posjeduju europski certifikat usklađenosti  UNI EN 1634, u dvije verzije otpornosti na vatru EI2 30 i EI2 60. Posjeduju i protuprovalni certifikat klase 3 ENV 1627. Homologizirana su od strane uglednog instituta IFT iz Rosenheima.

Namjena

Protupožarna dimnonepropusna jednokrilna zaokretna čelična vrata, naziva ASSO FIRECUT se upotrebljavaju za zatvaranje otvora u zidovima na granicama požarnih sektora. Namijenjena su za sprječavanje širenja požara i dima između dva požarna sektora. 

Tehnički podaci

Slijepi štok

Slijepi štok izrađen je od profiliranog pocinčanog čeličnog lima debljine 1,8 mm. Na vertikalama se nalaze ležišta matica M8 (4 na svakoj strani ukupno 8) koje služe za pričvršćenje štoka za slijepi štok. Na vertikalama slijepog štoka nalaze se rupe (8 na svakoj strani ukupno 16) za pričvršćenje slijepog dovratnika na potpornu konstrukciju zida čeličnim turbo vijcima Ø 7,5×132 mm.

Štok vrata

Nosiva konstrukcija štoka izrađena je od profiliranog pocinčanog čeličnog lima 58X debljine 1,8 mm. Na svakoj vertikali štoka se nalaze 4 rupe (ukupno 8), koje služe za pričvršćenje štoka za slijepi štok s čeličnim vijcima dimenzija 3,5 X 12 mm. Na štoku su zavarene dvije šarke od vučenog čelika, dužine 64,5 mm i promjera 12 mm. Na strani šarki nalaze se 4 kvadratne rupe sa upuštenim plastičnim čepovima koje se nalaze 110 mm od donjeg i gornjeg ruba štoka i na razmacima 600 mm. U utor na štoku sa tri strane (bočno i gore) montirana je gumena silikonska brtva za zadržavanje vrućih plinova. Po rubu štoka sa tri (bočno i gore), zaljepljene tri ekspandirajuća dihtunga dimenzija 1,5 x 10 mm. Na dnu štoka sa obje strane učvršćene su koekstrufirane brtve tip No Air (PA6+TPV).

Vratno krilo

Kućište vratnog krila sastoji se od čeličnog pocinčanog lima debljine 0,9 mm a nosiva konstrukcija od čeličnih pocinčanih omega profila debljine 0,9 mm koji su međusobno spajani točkastim zavarivanjem. Na vertikali se nalaze ojačanja šarki od čeličnog lima debljine 2,5 mm za koja su zavarene dvije šarke od vučenog čelika, dužine 64,5 mm i promjera osovina 12 mm. Na strani šarki 110 mm od donjeg i gornjeg ruba krila vrata i na razmacima 600 mm zavareni su sigurnosni čelični klinovi Ø 14 mm, dužine 20 mm. Vratno krilo obostrano je obloženo pločama furnirane iverice debljine 7 mm. Sa vanjske strane krila vrata obloga je učvršćena čeličnim “L” profilom dimenzija 0,5x8x53, koji je samonareznim čeličnim vijcima Ø 3,5 x 12 mm pričvršćen za krilo vrata (8 po vertikalama i 3 gore na horizontali, ukupno 19 kom). Sa unutrašnje strane krila vrata obloga je pričvršćena PVC profilom sa furniranim drvom koji je preko plastičnih nosača pričvršćen samonareznim čeličnim vijcima Ø 3,5 x 12 ,mm za krilo vrata. Na tri strane (bočno i gore) u utor krila vrata montirana je ekstrudirana cjevasti PVC dihtung debljien 0,7 mm. Na donjoj strani krila montiran je silikonski padajući dihtung. Ispuna vratnog krila sastoji se od kamene vuna, debljine 48 mm i gustoće 100 kg/m3.

Okovi

Vratno krilo je opremljeno čeličnom cilindričnom bravom sa zupčanicima i sa dva devijatora (gornji i donji). Ugrađen je cilindar brava. Brava je pričvrščena na vratno krilo u otvor koji je ojačan pocinčanim čeličnim limom debljine 2,9 mm. Na vratnom krilu montirana je kvaka, a postavljena je  na visini od 1150 mm od poda. Na vratnom krilu su montirane dvije šarke od vučenog čelika, dužine 64,5 mm i promjera osovine 12 mm. Na strani šarki 110 mm od donjeg i gornjeg ruba krila vrata i na razmacima 600 mm nalaze se četiri komada sigurnosnih čeličnih klinova 14 mm, dužine 20 mm. 

Dihtunzi

Sa tri strana na štoku (bočno i gore) umetnuta je u utor profila štoka, gumeni silikonski dihtung za zadržavanje vrućih plinova. Na tri strane (bočno i gore) u utor krila vrata montiran je ekstrudirani cjevasti PVC dihtung debljine 0,7 mm.  Na unutrašnjoj strani štoka sa tri strane (bočno i gore) zaljepljene su tri eksandirajuća dihtunga dimenzija 1,5 x 10 mm.

Konstrukcija:

• čelično krilo od punih, varenih, elektropocinčanih limova vezanih omega profilima • vanjska ploča za zaštitu brave od posebno tvrdog čelika • čelični štok i podštok • čelične, fino podesive podesive šarke u 3 osi • 6 nepomičnih klinova na strani šarki, vareni na unutrašnjoj strani krila (1)

ZAKLJUČAVANJE

• cilindar visoke sigurnosti s 5 ključeva • sigurnosna brava s 4+1 pokretnim klinom za zaključavanje na bravi (3), • pokretni vertikalni klin koji se zaključava u gornji dio dovratnika (2) • pokretni, donji, rotirajući, horizontalni, ‘pandža’ klin koji se hvata za štok (4) • sigurnosni graničnik otvaranja

Naše usluge

Isporuka

Fleksibilna i u skladu sa potrebama naših kupaca. RIGOR, čuvar vaših vrijendosti. 

Mjerenje

Osnova cjelokupnog planiranja. Besplatno. Uvijek. 

Ugradnja

Poštujemo naša obećanja i radimo onako kao treba, a ne samo kako je lakše.

feedback_mix.png