Tekstilna fleksibilna protupožarna zavesa „TFF“

Sa CE znakom, prema novom evropskom standardu EN 16034, klasifikacija: E 120, EW 90, C2, Sa, S200 (Sm)

Sistem

Tekstilna fleksibilna protupožarna zavjesa je napravljena od materijala tkanog staklenim filamentima i ojačanog sa žičanim nitima od nerđajućeg čelika i koristi se za zaštitu od požara na velikim površinama. Različiti ciljevi zaštite od otvora u zidu ili plafonu, kao i spriječavanje i izolacija vatre kod fasada i uglova zgrada kod čvrste gradnje, kao i sekcionalna zaštita, npr. kod mašina ili lagera.

Inovativno

Široki spektar sistema do 12 m širine pri krajnjoj visini od 6 m. Sloboda u dizajnu, dobra integracija kada se radi o arhitektonskoj formi, shodno tome su pogodne za fasade i dizajn prostora na otvorenom. Mala težina, samo oko 25 kg/lfm širine otvora. Zauzima malo prostora, funkcionalna sloboda: idealna za dograđivanja (npr. zaštita spomenika). Zatvaranje: vertikalno, horizontalno. Gradnja: u slučaju požara ne postoji mogućnost širenja istog. Površina: vidljivi delovi su mogući u boji ili od čelika visokog kvaliteta – nevidljiva zaštita od požara

Funkcija

U otvorenom stanju osovina se nalazi u kućištu od pocinkovanog čeličnog lima, na gornjoj strani otvora koji je potrebno zatvoriti. Osovina se nalazi u otvorenoj poziciji putem spojnog magneta. Uz pomoć krajnje šine zatvara se sistem preko svoje sopstvene težine po principu „Gravity Fail Safe“.

Upravljanje

Mikroprocesorno upravljačko upravljanje motorom (više u oblasti tehnike).

Opciono

Dodatna baterija, RAL-lakiranje po izboru (kućište i u datom slučaju vodeće šine), čelik visokog kvaliteta (kućište i u datom slučaju vodeće šine), javljač požara / Utvrđivanje uređaja.

Cilj

Ekonomična izolacija požara na velikim površinama; izolacija u zidu ili plafonu kako bi se sprečilo širenje vatre; spriječavanje prelaska plamena kod: fasada, uglova zgrada, preguste gradnje; zaštita pojedinih sekcija, eventshop-ova, mašina, automobila, itd.; fleksibilna zaštita kod radova vezanih za varenje.

Prednosti koje imaju mušterije

Tehnička realizacija Zaštita od požara, koji se ne poima (nevidljiva zaštita od požara); malo opterećenje za građevinu; svuda ugradiva; mali zahtevi za statiku – zid, plafon, fasada.

Close Menu
feedback_mix.png